กิจกรรมค่ายGifted วิทยาศาสตร์และค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายGifted วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 และค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut