กิจกรรมอบรมเครือข่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเครือข่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ตามโครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้สึกรัก เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น โดยมีนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม 238 คน วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut