รายชื่อนักเรียนและตารางการอบรม กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2562

สำหรับนักเรียนที่เข้าอบรม ให้มารับหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองได้ที่ ห้องพักครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ อาคาร 3

 

Post Author: Admin SWK