โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โครงการรักการอ่าน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โครงการรักการอ่าน ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มีฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสมุด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut