พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 พร้อมกันนี้ได้ถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมรูปปั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut