พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สพม.36 (เชียงราย-พะเยา)

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น สพม.36 (เชียงราย-พะเยา) ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 โรงเรียนในเครือข่าย สพม.36 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเรียนดิจิตอล D4D  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut