โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อมูล ลาภใหญ่

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อมูล ลาภใหญ่ คุณพ่อครูคมสัน ลาภใหญ่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดเม็งรายมหาราช (วัดฮ่องลี้) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut