โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบดอกไม้แสดงความยินดี ดร.ประจักษ์ สีหราช

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบดอกไม้แสดงความยินดี ดร.ประจักษ์ สีหราช ที่เข้ารับตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

 

Post Author: Tanawut