กิจกรรม ถวายผ้าอาบน้ำฝน – ต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานในพิธีทำบุญ ถวายผ้าอาบน้ำฝน – ต้นเทียนพรรษา ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 70 รูป เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา มีฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วม ดำเนินกิจกรรมโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut