การแถลงข่าวโครงการวิ่งเฉลิมฉลองครบรอบ 111 ปี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะสื่อมวลชน คณะกรรมการจัดงานวิ่ง ในการแถลงข่าวโครงการวิ่งเฉลิมฉลองครบรอบ 111 ปี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ส่งเสริมกิจกรรมของทางโรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเก่า และนักเรียนปัจจุบัน โดยมีนายพลวัต ตันศิริ นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นางพานี จินดาวงศ์ ประธานมูลนิธิโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรมการจัดงานวิ่ง และฝ่ายบริหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวในครั้งนี้ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut