โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมต้อนรับครูโรงเรียน Brighton Secondary School

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับ Ms.Claire Meatheringham ครูโรงเรียน Brighton Secondary School ประเทศ ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นโรงเรียนคู่พัฒนากับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนครูออสเตรเลีย ตามโครงการ Thailand – Australia Partnering Project 2019 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut