พิธีทำบุญห้องเรียนและห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานในพิธีทำบุญห้องเรียนและห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีฝ่ายบริหาร และคณะครูร่วมพิธีดังกล่าว วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut