การประชุมประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการ สพม.36  เป็นประธานในการประชุม วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut