โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดการอบรมสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut