ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียน “อาคารพญาสลีจอมธรรม” ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Post Author: Tanawut