การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยคุณโอภาส สุขเจริญไกรศรี นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม 4.00 และนักเรียนดีเด่นด้านระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการประชุมครั้งนี้ได้นำเสนอการพัฒนาศักยภาพนักเรียน การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut