การประชุมครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (เชียงราย-พะเยา) ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut