ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ “เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” วันที่ 14 มุนายน 2562 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เขียงราย จังหวัดเชียงราย

 

 

     

 

Post Author: Tanawut