ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง นำโดยนายธีระวัฒน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเรียนดิจิตอล D4D โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut