โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวแสดงความยินดี มอบเกียรติบัตร และกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน ที่เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา ด.ช.มนตรี เครือสาร นักเรียนชั้น ม.2.1 ด.ญ.ตุลยา ศรีบุญเรือง นักเรียนชั้น ม.2.2 น.ส.ศยามล มหาวุฒิ นักเรียนชั้น ม.4.4 น.ส.ปุณยวีร์ เหลี่ยมวัฒนา นักเรียนชั้น ม.4.15 นายพชร ไกรนรา นักเรียนชั้น ม.5.1 น.ส.ปรายฟ้า อินเทพ นักเรียนชั้น ม.5.3 น.ส.รักษิตา ขุนนคร นักเรียนชั้น ม.5.6 น.ส.ธนกรณ์ แพทอง นักเรียนชั้น ม.5.8 น.ส.จิรัชญา เตชะ นักเรียนชั้น ม.5.13 น.ส.ศิริพร แปงกิริยา นักเรียนชั้น ม.5.14 น.ส.บัณฑิตา ลือลาภ นักเรียนชั้น ม.5.15 นายศิวชัช สร้างช้าง นักเรียนชั้น ม.5.15 น.ส.ธนัญญา ประกาสิทธิ์ นักเรียนชั้น ม.6.11 น.ส.ทิพธัญญา จันต๊ะคาด นายพีรดนย์ พงศ์ชานันท์  สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอก วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut