การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครั้งที่ 4

นายโอภาส สุขเจริญไกรศรี นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครั้งที่ 4 (วาระปี พ.ศ.2561-2563) มีนายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครูที่เป็นคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม เพื่อเสนอแนวคิดกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut