โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครู Bukit Merah Secondary School ประเทศสิงคโปร์

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร และครู Bukit Merah Secondary School ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา และวัฒนธรรม จำนวน 28 คน มีฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมร่วมต้อนรับ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

 

 

      

 

Post Author: Tanawut