โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจัดการปฐมนิเทศนักเรียน และผู้ปกครองในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิด การปฐมนิเทศนักเรียน และผู้ปกครองในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut