โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สู่รั้วขาวน้ำเงิน ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยท่านผู้อำนวยการ กล่าวอวยพรให้กำลังใจแก่บุคลากร  และนักเรียนทุกคนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษานี้ และได้แนะนำครูใหม่ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut