การประกวดและตัดสิน โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ รอบสุดท้าย ระดับชาติ ปี 2562 จัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯ

การประกวดและตัดสิน โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ รอบสุดท้าย ระดับชาติ ปี 2562 จัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯ เราผ่านเข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ถึง 4 ทีม ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทของนักวิทย์สามัคคีวิทยาคมตลอดช่วงปิดเทอมเด็กๆทำสำเร็จ ในการแข่งขันระดับชาติ คว้าเหรียญกลับเชียงรายและสร้างชื่อเสียงให้กับสามัคคีวิทยาคมกันทุกทีม

– รางวัลชนะเลิศระดับชาติโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย สาขา food and Agriculture เป็น ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในเวทีนานาชาติ นางสาวเจษธิดา สูงขาว ชั้น ม.4.14 ,นางสาวประภัสสร ศรีกอก ชั้น ม.4.9

– รางวัลเหรียญเงินระดับชาติโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย สาขา Green Technology นางสาวอัคริมา กันทะสุข ,นางสาวเบญญาภา วินิชาคม นักเรียนชั้น ม.4.14

– รางวัลเหรียญเงินระดับชาติโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย สาขา Disaster Management นายณัฐภัทร จูเปรมปรี ,นายศุภกร ปัญญา นักเรียนชั้น ม.5.14

– รางรางวัลเหรียญทองแดงระดับชาติโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย สาขา Safety and Health นายพีรณัฐ กันคำ , นายวรรธนัย วรรธนันทกุล นักเรียนชั้น ม. 5.14
ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายชัยวุฒิ มาเมืองกล , นางสาวนารินทร์ อินทะจักร์

Post Author: Admin SWK