โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดค่าย(English Program) (International Program)

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ (Preparation Course) ค่ายปฐมนิเทศ (Orientation Camp) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.11 และ1.12 และกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562  International Program Orientation Activities 2019 ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1.13 และ 1.14 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมทีค การ์เดน รีสอร์ท เชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut