ปฐมนิเทศนักเรียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  เป็นประธานพิธีกล่าวต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการปฐมนิเทศนักเรียนนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 บรรยายพิเศษ กล่าวแสดงความยินดี และให้ข้อคิดกับนักเรียน มีฝ่ายบริหารโรงเรียนสามัคคีทั้ง 4 ฝ่าย เข้าพบปะกับนักเรียนพร้อมบรรยาย วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut