โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ทำโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  นำฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ทำโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อแสดงความจงรักภักดี แสดงความยินดีเนื่องในวโรกาสเสด็จขึ้นครองราชย์ ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ล้างถนนภายในบริเวณโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำจากเทศบาลนครเชียงราย ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

 

 


 

 

Post Author: Tanawut