โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อองประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut