โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 48 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) และรับฟังการแถลงการณ์ ไม่เห็นด้วยกับการที่จะดำเนินให้มีการตราพระราชกำหนดออกกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

Post Author: Tanawut