โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมตัวแทนคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พิธีทำบุญตักบาตร และร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ของจังหวัดเชียงราย วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระแก้วพระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut