โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการ สพม.36 เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้ และได้มอบโล่ เกียรติบัตรให้กับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นลำดับที่ 1ของกลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมคงการ์เด้น วิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย

 

Post Author: Tanawut