โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนในการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 9-10 เมษายน 2562 ณ ห้องเรียนดิจิตอล D4D โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut