กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 International Program Orientation Activities 2019

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562  International Program Orientation Activities 2019
วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมทีค การ์เดน รีสอร์ท เชียงราย และ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
8th-9th May 2019 at Teak Garden Spa Resort Chiangrai and Samakkhiwitthayakhom School

วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 (Wed, May 8, 2019)
8.00-8.30 ลงทะเบียน ณโรงแรมทีค การ์เดน รีสอร์ท เชียงรายRegistration at Teak Garden Spa Resort Chiangrai

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม(Thurs, May 9, 2019 at Samakkhiwittayakom School)
8.00-8.30 ลงทะเบียนที่หน้าห้องคอมพิวเตอร์ (323) (Registration at Computer room, building 3, room 323)

หมายเหตุ การแต่งกายของนักเรียน : 8 พ.ค. 62 เสื้อกิจกรรมปฐมนิเทศ กางเกงยีนส์สุภาพ (นักเรียน จะได้รับเสื้อทำกิจกรรม ในวันที่ 8 พ.ค. 62 )
9 พ.ค. 62 เสื้อยืด/โปโล เหลือง กางเกงยีนส์สุภาพ
Note: Students’ dress : May 8, 2019 Orientation Activities polo T-shirt and polite jeans/trousers
May 9, 2019 Yellow T-shirt/ polo T-shirt and polite jeans/trousers

Post Author: Admin SWK