ต้อนรับคณะวิศวกรจากกองออกแบบและก่อสร้าง สพฐ.อาคารเรียน แบบพิเศษ 6 ชั้น

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร คณะกรรมควบคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้อนรับคณะวิศวกรจากกองออกแบบและก่อสร้าง สพฐ. ซึ่งมาตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ 6 ชั้น ซึ่งการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามรูปแบบรายการ วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut