โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย นำฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าร่วมลงทะเบียนโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ของจังหวัดเชียงราย วันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut