ต้อนรับคณะทำงานโครงการสำรวจและออกแบบการเสริมกำลังอาคารเรียน และอาคารประกอบแบบมาตรฐาน สพฐ.

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และคณะครูงานอาคารสถานที่ ต้อนรับคณะทำงานโครงการสำรวจและออกแบบการเสริมกำลังอาคารเรียน และอาคารประกอบแบบมาตรฐาน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมาตรวจสอบอาคารเรียน 216 (อาคาร2) ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut