โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนภาษาต่างประเทศ (Integrated Foreign Language Camp)

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาท โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนภาษาต่างประเทศ (Integrated Foreign Language Camp) มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 2 จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

 

 

Post Author: Tanawut