การอบรมพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาท การอบรมพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

 

Post Author: Tanawut