ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการที่ติดราชการ พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี นำโดยนายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  วันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องเรียนดิจิตอล (D4D) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut