ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนพรมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนพรมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี นำโดยนายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิยัติงาน การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน และกระบวนการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut