โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)  ประจำปี 2561  โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.ธนัสร วรรณสม นักเรียนชั้น ม.1.10 รับเหรียญทองแดง ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ด.ช.เขมรัฐ ปรโลกานนท์ นักเรียนชั้น ม.1.10 รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ด.ช.ภูมิณัช วังมณี นักเรียนชั้น ม.1.10 รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด.ช.กฤษฎิ์ศรัล กันติ๊บ นักเรียนชั้น ม.2.10 ได้รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ด.ช.คุ้มเกล้า กนกสิงห์ นักเรียนชั้น ม.2.10   รับรางวัลชมเชย  ทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด.ช.พีรณัฐ รัศมีนนทกุล นักเรียนชั้น ม.1.8 รับรางวัลชมเชย , ทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณด.ญ.อภิสรา กาวิกุล นักเรียนชั้น ม.1.9 รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด.ช.ณัฐภัทร ปรัชญาวิชัย นักเรียนชั้น ม.2.10 รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ด.ญ.ธัญมน แก้วมะคำ นักเรียนชั้น ม.3.9 รับรางวัลชมเชย , ทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ด.ญ.ณิชกานต์ เนตตกุล นักเรียนชั้น ม.3.10 รับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตามโครงการ

การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มภาคเหนือ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายวินไทย รุ้งฟ้าวรกุลนักเรียนชั้น ม.6.15 รับรางวัลที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท และเกียรติบัตร ครูผู้ควบคุม ครูโสมภิลัย  สุวรรณ์ ครูเกตน์สิรี  จันทพิมพ์

การนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปานเชษฐ์     คัมภีรกิจ นายกฤตเมธ วรรณคำ น.ส.มนัสนันท์ ปัญญาสุ นายรวิภาส พันธุ์อนุรักษ์ชัย นักเรียนชั้น ม.5.15  รับรางวัลเหรียญทองแดง การนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ ครูผู้ควบคุม ครูโพธิรัตน์  อินต๊ะยศ ครูสุภาพร  สุพนัส นางสาวณิชา สกุลวงศ์ธนา  นางสาวอาทิตยา         กูลวงค์ นางสาวกฤษกร ตามี่ นายณัฐชานนท์ สิมงาม นักเรียนชั้น ม.5.15 รับรางวัลเหรียญทองแดง การจัดนิทรรศการโครงงานคณิตศาสตร์ ครูผู้ควบคุม ครูปุณยาพร  จอมใจหาญ และครูศุภรางค์  บุญยิ่ง

การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียนภาคเหนือ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์สรรพสินค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด.ญ.ภัทรชนก ร่วมชัยภูมิ นักเรียนชั้น ม.1.3 ด.ญ.จิตรฤทัย โกว นักเรียนชั้น ม.1.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันประเภทเดี่ยว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ภัทรชนก ร่วมชัยภูมิ นักเรียนชั้น ม.1.3 ด.ญ.จิตรฤทัย โกว นักเรียนชั้น ม.1.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันประเภทคู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด.ญ.จิตรฤทัย โกว นักเรียนชั้น ม.1.4 ด.ญ.ลัลนา หล่อพิสุทธิกุล นักเรียนชั้น ม.2.3 ด.ญ.ชนัญชิดา เด่นวัฒนา นักเรียนชั้น ม.2.4 ด.ญ.ปทิตตา สินไสวผล นักเรียนชั้น ม.2.5 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันประเภททีม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้ควบคุม ครูวิไลวรรณ  หมั่นค้า
        โครงการโอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2561  ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นักเรียนได้ผ่านการคัดเลือก นายบุริศร์ อาทิตย์สาม นักเรียนชั้น ม.5.15 น.ส.มนัสนันท์ ปัญญาสุ นักเรียนชั้น ม.5.15
การประกวดห้องเรียนด้านความสะอาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตามโครงการของฝ่ายกิจการนักเรียนของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้น ม.1.6 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ชั้น ม.1.10 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ชั้น ม.1.11 ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้น ม.2.7 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ชั้น ม.2.10 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ชั้น ม.2.9 ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้น ม.3.9 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ชั้น ม.3.10 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ชั้น ม.3.7 ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้น ม.4.15 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ชั้น ม.1.13 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ชั้น ม.4.2 ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้น ม.5.14 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ชั้น ม.5.6 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ชั้น ม.5.16 ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้น ม.6.10 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ชั้น ม.6.8 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ชั้น ม.1.15 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut