โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย กล่าวแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ และได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
การแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย “ปล้องเกมส์” ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน เทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย  ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน เทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชายคู่  ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน เทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ คู่ผสม  ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน เทเบิลเทนนิส รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง  ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน บาสเกตบอล รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย  รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุ หญิง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน เปตอง รุ่นไม่จำกัดอายุ ชายคู่  รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน บาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย   ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน บาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย    ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน บาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย    ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน บาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย และตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ทั้งชายและหญิง ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut