สามัคคีวิทยาคม เปิดเฮือน เยือนเฮา ก้าวไกลในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย จัดงาน Open House “สามัคคีวิทยาคม เปิดเฮือน เยือนเฮา ก้าวไกลในศตวรรษที่ 21” โดยมีนายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย-พะเยา เขต 36 และเครือข่าย รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน โดยมี นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครูให้การต้อนรับ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

  

 

Post Author: Tanawut