กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 รุ่นยาตรพฤทธิ์ทวิบดินทร์ 110

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นำโดยนายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 รุ่นยาตรพฤทธิ์ทวิบดินทร์ 110 จัดให้มีพิธีแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และมอบโล่เกียรติคุณโดยได้รับเกียรติจากนายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายโอภาส สุขเจริญไกรศรี นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายพละวัต ตันศิรินายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut