ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครั้งที่ 3 (วาระปี พ.ศ. 2561 – 2563) ปีการศึกษา 2561

คุณโอภาส  สุขเจริญไกรศรี นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายอดุลย์ นันบัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมการวางแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนให้สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3 (วาระปี พ.ศ. 2561 – 2563) ปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดชียงราย

 

    

 

 

Post Author: Tanawut