ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ให้กำลังใจครูฝึกนักศึกษาวิชาทาหร และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เดินทางให้กำลังใจครูฝึกนักศึกษาวิชาทาหร และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37 ณ บ้านป่าซางเหนือ หมู่ที่ 1 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut