ร่วมกิจกรรม 33 ปี โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกิจกรรม 33 ปี โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม “Open House DONCHAI 2019” ปีการศึกษา 2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม จ.เชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut