การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม เพื่อชี้แจงและมอบนโยบาย แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องเรียนดิจิตอล (D4D) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut