กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”

นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับประธานในพิธี ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” มีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธี วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut